Opublikowano

Używanie ozonu jako środka do dezynfekcji

Owady i roztocza powodują znaczne szkody w przechowywanym ziarnie. Badania wykazały, że jeśli np. w partii 1000 t ziarna pszenicy początkowe porażenie chrząszczami chwastnicy ryżowej wynosi 1 chrząszcz na 1 kg ziarna, to po miesiącu przechowywania ich liczba może osiągnąć 30 osobników/kg.

Jednakże stosowanie środków owadobójczych wiąże się z szeregiem negatywnych skutków. Muszą być one produkowane w fabrykach, przechowywane i transportowane do miejsca przetwarzania. Insektycydy zanieczyszczają środowisko. Na przykład bromek metylu niszczy warstwę ozonową atmosfery ziemskie. Pozostałości środków owadobójczych utrzymują się w żywności.

Dezynfekcja w Białymstoku poprzez ozonowanie

  • Zależność przeżywalności, śmiertelności i płodności głównych gatunków owadów i roztoczy szkodliwych dla przechowywanego ziarna w różnych stadiach ich rozwoju od stężenia ozonu, czasu jego oddziaływania, temperatury i wilgotności;
  • Prawidłowości w rozmieszczeniu ozonu w ziarnie i mące;
  • Nowe dane dotyczące pozostałości ozonu w ziarnie, jego wpływu na mikroflorę ziarna, ilość i jakość glutenu ziarna pszenicy, białość mąki, energię kiełkowania i zdolność kiełkowania nasion zbóż; reżimy dezynfekcji ziarna ozonem.

Dezynfekcja Białystok jako skuteczna metoda w walce ze szkodnikami

Dlatego pilnym zadaniem jest znalezienie alternatywy dla insektycydów w celu wyeliminowania strat ziarna powodowanych przez szkodniki.

Szereg badań krajowych i zagranicznych w sprawie dezynfekcji Białystok wykazało, że ozon może być stosowany jako alternatywa dla tradycyjnych insektycydów. Ozon wytwarzany jest przez specjalne generatory z tlenu z powietrza bezpośrednio w miejscu zastosowania. Eliminuje to koszty zakupu od producenta, transportu i magazynowania. Ozon rozpada się samoistnie na tlen i nie zanieczyszcza środowiska ani żywności.

Jednakże, nie ma wystarczających dowodów w znanych publikacjach, aby stosować ozon jako środek do zwalczania szkodników w przechowywanym ziarnie. W szczególności, reakcja owadów i roztoczy na ozon, jak również wpływ ozonu na wydajność technologiczną i właściwości ziarna, są słabo rozwinięte. Dostępne publikacje nie pozwalają na opracowanie sposobów dezynsekcji ziarna przy użyciu ozonu.